ئەو دەمەیش ئەڕوات

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  762 مشاهده
وا ئەگێڕنۆ کە گەورەیێکی کورد
هاودەم و زیرەکانی خۆی جەم کرد
وتی من یەک شتم لە ئێوە ئەوێ
لە نقێمم کە هەڵکەنم وتەیێ
وەختی شادی غەمم بخاتەوە دڵ
وەختی غەم پڕگەشەم بکا وەک گوڵ
هۆشیارانی دەوری گەورە و ورد
کەس پەیی پێنەبرد و حەللی نەکرد
تا کە پیاوێکی کەسنەناس و فەقیر
وتی بینووسە ئەی جەنابی ئەمیر
وەکوو ئەمساڵ و پارەکەو دوێنێ
ئەم دەم و حاڵەتیشە نامێنێ