بۆ پیرەمێرد

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  790 مشاهده
بەقوربانت بم پیرەکەی ژیان
دۆعات بۆ ئەکەم ئێوارە و بەیان
چوونکا بینایی چاوی کوردانی
خودا بتهێڵێت بۆ سلێمانی
کە گوڵی سیسی نیشتیمانەکەت
تۆ ژیانتەوە بە ژیانەکەت!