چش

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  841 مشاهده
بەزایع ڕۆیی چش عومرم بە کێرمۆ
بە فکری قۆڕ و کاری لار و وێرمۆ
بە مەقسوودم نەبوو دونیا بە گونمۆ
بە ئەستێرەی کەسیف و بەختی کوێرمۆ
لە منداڵی هەتا ئێستا کە گەورەم
ئەگەر وەختێ کە بێت و یادی بێرمۆ
لەوانەم بتڵەشێم بتڕم بە گۆڕما
ئەمێستاکەش بە قەلبی گۆج و گێڕمۆ
بە ناو ئەخوێنم و مەشغووڵی عێلمم
لەڕێگەی مردنا قاسێد دەگێرمۆ
ئەوەی نافیعتخلص کەوا خوێندم لە ژوورۆ
مەحەببەت گشتی دەرهێنا لە ژێرمۆ