کابرایەکی مەنگوڕی هەر جارە لە پاش...

از کتاب:
ڕشتەی مرواری (بەرگی ٣)
اثر:
علاالدین سجادی (1907-1984)
 1 دقیقه  386 مشاهده

کابرایەکی مەنگوڕی هەر جارە لە پاش نوێژ کردن ئەپاڕایەوە لە خوا و لە یەکێ لە نزاکانیا ئەیوت: خوایە لە خۆم و لە ئاتەی دایکم و حایشەی خوشکم و پیزەی ژنم خۆش بی. کابرایەک ڕۆژێک پێی وت: ئەی باسی باوکت بۆ ناکەی؟ وتی: «کاکەلێ! بابم من منداڵ بووم مردووە، بیرم نایە. یەکێ کە نەیناسم چما لۆی دەپاڕێمەوە».