عەزیزی مەسرەف لە دیوەخانی شای ئێران...

از کتاب:
ڕشتەی مرواری (بەرگی ١)
اثر:
علاالدین سجادی (1907-1984)
 1 دقیقه  1783 مشاهده

«عەزیزی مەسرەف» لە دیوەخانی شای ئێران {ناسرالدین شا}دا ئەبێت. شا ئەپرسێ: ئاغا! زووتر ئەسپی چاکت هەبوون چیان لێ هات! ئەویش ئەڵێ: شاهەم خاوەنی خۆیان سواریان بوون و ڕۆیشتن. شا ئەم وەڵامەی پێ خۆش ئەبێ.