جە دامانت دەس

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  534 مشاهده
جە دامانت دەس ...
شەرتەن وەر نەدەم جە دامانت دەس
جەی دەور دنیا هەر تۆم هەنی و، وەس
مەگێڵووت نەپەی، تا ئاخر نەفەس
کەسم هەر تۆنی، پەی چێشمەن کەس
یاحەی بیاوۆم واسانەت دەسڕەس
وایر دووریت، ها بیم وە قەقنەس
وەختەن کە ئەڕوام بەر شۆ جە قەفەس
بڕەس وە فریام هانامەن هانا
هیجرانت بەردەن جە من تەوانا
قەسەم بەو زوڵفان پەخش و پەرێشەن
دام دڵان گیر، بێگانە و خوێشەن
بەو لەعل لە بان شفای من پێشەن
بەو عیشوە و نیگا، ڕیشەی گیانکێشەن
بەو خەندەی پڕ نۆش پەی من پڕنێشەن
بەو موژگان، نەچیر عاشق خدێشەن
بەو قامەت قیام قیامەت وێشەن
بەو ڕەفتار پەی من داخما و ئێشەن
ئەر باوەڕداری مەحبووب دانا
هیجرانت بەردەن جە من تەوانا
یانەی دڵ وێران بورقەی نازتەن
یەقین وێرانیش وە دڵوازتەن
بەهەشت نموونەی یەقەی وازتەن
کەوسەر نەشئە بەخش ڕێزەی ڕازتەن
تووبا باڵای تەرک وەش ئەندازتەن
تەسنیم بۆی نەفەس دڵنەواز تەن
فریشتە یەخسیر دیدەی بازتەن
حووریان حەیران تورکتازتەن
وەی شێوەی فەڕ بەخش، وە گردین مانا
هیجرانت بەردەن جە من تەوانا
ئەر ئەی جەفاکێش، شۆخ دڵپەیکەر
ئەرێ ئەی سەییاد، زام تیر خەتەر
ئەرێ ئەی بێخەم خەم دەر خەمان بەر
قارقین چوون ژار، تەبەسسوم شەکەر
ئەرێ ئەی ئاهووی ماڵ جە بیدی بەڕ
بۆی هەناسە وەش، زوڵفان بۆ عەنبەر
ئە ئەی نەخڵ شۆخ، مایەی گیان سەمەر
سایەی سام سەنگین سەوڵ ناز پەروەر
بەو کەس کەئی ڕەنگ نە ڕووی تۆ شانا
هیجرانت بەردەن جە من تەوانا