مەحشەر بەرپا کەرد

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  576 مشاهده
مەحشەر بەرپا کەرد ...
دیدەت وە عیشوە، مەحشەر بەرپا کەرد
نیمنیگات بەنای جەنگ وداوا کەرد
غەمزەت وە بێخەم، عالەم یەغما کەرد
زوڵفت تا وەقین عەلەم باڵا کەرد
موسڵمان مایل دین تەرسا کەرد
نازت وێرانەی دەروون ئاوا کەرد
ڕازت دەوای دەرد دڵەی شەیدا کەرد
ئەرێ هەی سەییاد، هەم سەید چالاک
چەند کەس وە تیرت خەڵتانەن نە خاک؟
خەدەنگت وێنەی خەیاڵ چالاکەن
دڵ وە تیر تۆ، تۆی دەروون چاکەن
مەر هەرکەس چوون تۆ ڕەند بێ باکەن
جە خودا نەتەرس هوونی سەفا کەن
جە وساوە جەستەم جاسانەت تاکەن
دەروونم پڕوەی، دیدەم نمناکەن
ئەر تۆ چەنی من دەروونت پاکەن
ها، هاڵم جە دەرد دووریت هیلاکەن
وەیتەور جە تیرت زام زویرتا کەی
وێنەی بەندییان نە زەنجیر تا کەی؟
ئەرێ هەی ئاهووی شۆخ هەردان گێڵ
ئەرێ هەی مەحبووب ئالەم نەپەی وێڵ
چووزەی سونبوڵ چەررە وێڵەی ڕەوێڵ
باش باڵادەس نازاران خێڵ
کەمەند حەیتار مشکین فام نە پێڵ
نیگای ناز ئارام، چەرخ چەمان مێڵ
نازاران ژێردەس وێت کەردەن سەرئێڵ
هوونیی عاشقان زوحاک بەد کێڵ
تا کەی مەدەری تیر نە جەرگ من؟
مە گێرۆت ئاخر داوای مەرگ من
وەی غەمزەی هوونڕێز دڵ پێ ڕەزاوە
وەی داوای پڕوەی ڕۆمەڵخەزاوە
وەی ناز چەمان مەیل وە قەزاوە
ئەندام وە حەربەی خەشم غەزاوە
بێباک نە ئازاو ڕۆژجەزاوە
گۆش نەدای وە دەنگ لاڵە و نزاوە
جگەردای نە سێخ دڵ وە سزاوە
دڵشاد وە واوەیل شین وعەزاوە
نمەز، تا وەکەی تورکتازتەن
خۆ ئالەم تەسخیر نیگای نازتەن