قیبلەم سزام وەرد

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  600 مشاهده
قیبلەم سزام وەرد ...
چەند ساڵ جە زوڵمت جەور و سزام وەرد
جە داخت کێشام هەناسان سەرد
جە ڕەنجت نۆشام زووخاوان دەرد
چەند بادەی حەسرەت پەرێ تۆ نۆشام
چەند بەرگ مەینەت پەرێ تۆ پۆشام
چەند ئەسر بێسوود پەرێ تۆ ڕێزام
چەند ئاە پڕدوود جە سینە خێزام
قرچەی سفتەی جەرگ مەژنەفتم وە گۆش
مەدا نە بینیم وێنەی بریان بۆش
قەترەی زووخ زام، جورعەی جامم بێ
ڕەشحەی هوون دڵ، چوون مودامم بێ
چەند تانە ئەژینم جە بێگانە و خوێش
سەد تف و نەعلەت جە بەدخوای بەدکێش
قەوس ڕقیبان تیرنە جەرگم بەرد
تێخ حەسوودان جەستەم هوونین کەرد
تل مەدام وە سوکن زام سەختەوە
وە کەردەی بێسووچ، کەچی بەختەوە
بەڵام مەیل تۆم سات جە سات بێش بی
بێ تۆ نۆش جە لام سەر مەودای نێش بی
زوڵف پڕچینت تار ئەروام بی
قەوس قەترانت قیبلە نمام بی
قەدت وە قیام، قەد قامەتم بی
مۆبەتت، مێحراب ئیمامەتم بی
ئازیز، چەند پەرێ تۆ دەرد دڵ کەم
چەند وە هوون دڵ، بەزمت گوڵ گوڵ کەم
چەند دووی هەناسەم وە سەیوانت کەم
چەند بەرق ئاهم پاسەوانت کەم
چەند ئەسر وە تاو ئاوپاش ڕات کەم
چەند گیان وە قوربان بەژن باڵات کەم
حەقم وە دەستەن گیان وەنەیرت بام
هەستی وە قوربان سەواڵخەیرت بام
فەرهاد مەفتوون، بیدی گێڵت بام
مەجنوون عەبداڵ، پۆس وە پێڵت بام
ئەرتۆ شەمەنی، من پەروانەت بام
دایم پاسەوان دەور یانەت بام
پەی چێش؟، من غوڵام قوتب ڕەببانیم
جانفدای نایب غەوس گەیلانیم
ئەر گەردەن خەمەن جە باردەینم
نمەک پەروەردەی سوڵتان حوسەینم
قیبلەکەم ئارۆ جە ژن قوربانەن
پەی پابۆس تۆ جەژنانەم گیانەن
ئەر چوون بێمەیلان جەفاکاریت کەرد
ئەر چوون دڵسەردان دڵئازاریت کەرد
ئازارت شادی، جەفات سەفامەن
ڕەنجت وێنەی گەنج، دەردت شفامەن
زوڵم تۆ عەدڵەن، بەندت ئازادی
زوڵمەتت نوورەن، غەمت دڵشادی
سا بۆ بەو پەیمان و یەردەی وەرین
بڕەس وە فریای خەستەی دڵحەزین
ببەخشەم وە عشق دڵپاکی پاکان
یا وە ئاە سەرد خاتر خەمناکان
جەستەت بێ مەلال، دەورت وە کام بۆ
جە دین و دنیا والات مەقام بۆ