قیبلەم پڕ مەیل بی

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  666 مشاهده
قیبلەم پڕ مەیل بی ...
دڵت جە تەئسیر دڵم پڕمەیل بی
من ئەعزام جە وەسف مەجنوونی کەیل بی
تۆ هەستیت مەجمەع سفات لەیل بی
من هەناسەم تەم سەرکۆی دوجەیل بی
تۆ گۆنات ڕشتەی پرشەی سووەیل بی
ئیشارەی دیدەت، دین مەکەردغارەت
خوسووس ئەر بە وەسڵ مەدا ئیشارەت
غەمزەی غەزەو خۆت، مێهریاریش بێ
دوو دیدەی شەڕجۆت، وەفاداریش بێ
من جە دوور پەرێت تاسە مەوەردم
گیان ونەیر سەیر باڵات مەکەردم
هەر وەخت منمانای لەعل مەی فامم
ئاومەزا نەدەم دڵەی ناکامم
کاتێ جیلوەی وەش تاووسی تارت
شەوق مەدا نە دڵ خەستەی خەمبارت
وەخت خەرامای سەوڵ زەڕین تەرز
ناڵەم پەی باڵای ئاڵات مەوی بەرز
ئەر گاهێ عیشوەت چەنیم تاڵ مەبی
ئەودی زندەگیم جێ بەتاڵ مەبی
وەختێ زوڵف مەدای وە چنگ شانە
من پەرێش بیام دەیری و دێوانە
وەخت سورمەسای دوو دیدەی سێوەنگ
بەخت وێم مەدیم وێنەی شەوە زەنگ
وەختێ خاڵەکەت ساف پڕجەلا بێ
دڵ خاستەر وە دەرد تۆ موبتەڵا بێ
سەودای سووەیدام، یەکسەر پەیدا بی
دڵەی دێوانەم خاستەر شەیدا بی
ئەر سەبا خەندەی غونچەت مەشکاوا
چوون بوڵبوڵ ناڵەم وەعەرش مەیاوا
چوون مەخسەڵ مەدای ئەو گۆنای گوڵبێز
زەریفتەر ئایر عشقم مەبی تێز
وەی دەستوور، ئەیام چەنیت مەویارام
ویساڵ باڵات، وەچەم مەدارام
نەزانام مەینەت هانە کەمیندا
مەدەرۆ شیشەم وە سەنگ کیندا
مەوارۆ تەرزەی ستەم نەباخم
غونچە مەسپارۆ وە دەست زاخم
ئاخ! جە سەودای تۆ، مەینەت مایەی وێم
مەڕەمۆ وجوود وێم جە سایەی وێم
دڵ جە من مەلوول، من جەو هەراسان
عەقڵ و هۆش و فام جە لام تەواسان
چێشەن، کە قیبلەم ڕاس چوون کەجبازان
جە من دووریش کەرد، وە ڕەقیب سازان
ئەو سەروەش جەمەی وەشی و سەڵامەت
من چەنی زووخاو دەردو مەڵامەت