نوور بینایی هەر دوو دیدەی من

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 3 دقیقه  684 مشاهده
نوور بینایی هەر دوو دیدەی من
مەحبووب بێعەیب بەرگوزیدەی من
جەلا بەخش شەوق ئاوێنەی دڵم
مەرهەم بەخش نە ڕووی زام قاتڵم
تەبیب ئازار دەردی بێ دەردیم
گەرمی کاڵای شۆخ، مایەی دڵسەردیم
سەرچەمەی ئەسرین دیدەی نمینم
باش میراوەکەی سەرجۆی ئەسرینم
شەمی سۆزەندەی پەروانەی جەستەم
سەفای دەرد دڵ مەینەتان خەستەم
سێسەد چوون جەماڵ پەرەستارتەن
هەزار چون کەماڵ خزمەتکارتەن
شیرینی جە تام ڕێزەی ڕازتەن
تاڵی، قارقین غەمزە و نازتەن
ئەبرۆت هیلالەن نە ئەو جەمیندا
جا گرتەن نە بە دردووهەفتەمیندا
لەعل مەیگوونت شەکەرمەڕێزۆ
جە ڕازت شەربەت کەوسەر مەخێزۆ
خەندەت چوون بەهار گەوهەرئەفشانەن
دەندانت وێنەی سەدەف ڕەخشانەن
زنجت وێنەی سێف نەوسووەیل ڕەشتەن
نە خاڵتدا بۆی عەنبەر ئاوەشتەن
باڵات تەرح سەوڵ ڕەشتەی ئیلاهی
سەنا خوانشەن جەمەە تا ماهی
ڕەفتارت ماچی سەردەلیلەی ڕەم
گانگا و گا ناز، گاهێ عیشوەی چەم
زوڵفت مایەی مشک چین تاتارەن
بۆی خاڵ ئاڵات عەترعەتارەن
زوڵفت تاریکەی شەوی دەیجوورەن
گەردەنت تلۆع سەبای پڕنوورەن
جە تۆدا جەمەن ئی غوڕە وسەلخە
ئی شەووئی ڕۆژ، شیرین و تەڵخە
وەفا سەرگەردان مایەی مەیلتەن
جەفا دڵ ئەوگار جەخەم کەیلتەن
ئەر زەڕڕەن، ئەگەر شێوەی شیرینەن
نە ئاسانەتدا، ڕوو ئەو زەمینەن
بەڵێ هەی ئاهووی خوتەن وەتەن خۆ
شەهد شەکەر ڕاز، شۆخ عەنبەر بۆ
یە چەندێن پەی تۆ تەو ولە رزمەن
ناڵەی ئەلوەدای هەزار تەرزمەن
پەرێ چێش جەدەین گونام نەتەرسای
هەواڵ جەی بیمار غەمگین نەپەرسای
ئەر سەد جە لای تۆ ناپەسەندەنان
بەڵام وە دیدەت گلەمەندەنان
نەک واچوون جە لات ساحیب قیمەتم
بەڵکە من عاشق دڵ پڕ مەینەتم
چەندێ نیشتەنان خاترپەرێشان
چەند ساڵان پەی تۆ من جەفام کێشان
ڕۆژان جە هیجران سینەی چاکم بی
شەو زووخ زامان دڵ خۆراکم بی
مەبیا بێمەیلی چەنیم نەکەردای
ڕەسم بوزورگی وەجا باوەردای
بەندە نەوازی عار نەبیا پەرێت
بپەرسای هەواڵ خەستەی نگای وێت
ئێستاکە وەیتەور ڕەحمێ نەکەردی
ڕای وەفاداری وەجا ناوەردی
بازهەر گیانفدای بەژن باڵاتم
دوعا گۆی نوختەی خاڵ ئاڵاتم
ئانا عەریزەم کیانا وەلات
ڕۆشن بۆ دیدەم، وە غوبار پات
بزانە وە حاڵ جەستەی خەم وەردەم
ببەخشە گونای کۆنە و ویەردەم
گیانفدای پەنجە و ڕەشحەی خامەتم
ئینتزار شەهد جواو نامەتم