٣٢

سووتانی مەم لە دەردی دووریی زینێ
از کتاب:
وەرگێڕانی مەم و زین
اثر:
هژار (1921-1991)
 2 دقیقه  612 مشاهده
مەم زۆرتری زینێ دەردەدار بوو
خەم لەم کە یەکێ بوو، لەو هەزار بوو
ڕەنگزەرد و بەدەرد و بارلەلێوان
دێوانە و شێت و دایە کێوان
پەتیارەیی وای لەسەر ببوو زاڵ
ئارامی نەما لە شار و ناوماڵ
وای گرتبوو ئاگری کڵی دڵ
چاوی بە یەکی دەدین گوڵ و گڵ
دووی تینوو لە دەشت و دەر لەبەر تاو
بێهێز بکەون لەتاو قومێک ئاو
لەپڕێکی بەتاوی ئاوی ژیانێ
دابارێ لە هەوری عاسمانێ
یەک چۆنی بوێت هەڵێنجێ بۆخۆی
یەک تاقەدڵۆپەیەک نەچێ بۆی
یەک ژینی نەمر بخاتە بن دەست
یەک بمرێ هەتاهەتایە بێ هەست
تاژدین کە نیازی هاتە بەر دەست
ئەوڕۆژە گیانی مەم گڕی بەست
برژابوو بە ئاگری ئەوینی
گریان بوو بە دۆست و هاونشینی
دڵخۆشی لەبیر نەما کە چۆن بوو
لاوێنی لەلا شتێکی کۆن بوو
کاتێ کە دەهاتە بەردەمی میر
وەک بەندیەکی بەکۆت و زنجیر
دڵگەرم و هەناسەسەرد و بێڕەنگ
دیوان هەموو لەسوێیانی دڵتەنگ
جارجارە کە دەچوە ماڵی تاژدین
بێچارە لەبەر گرین و ناڵین
مەودای نەبوو دەردی دڵ ببێژێ
باری دڵی ژاری هەڵبڕێژێ
ناچار دەبوو دەرکەوێتە دەم چەم
دەیدواند و لە خۆی دەکردە هاودەم