شانزە ساڵ چاوەڕوانی

از کتاب:
ڕازی تەنیایی
اثر:
احمد هردی (1922-2006)
 1 دقیقه  2137 مشاهده
دوێنێ لەتەک نەمانی سوورایی خۆرنشینا
کە شەو هێواشێ باڵی کێشا بەسەر زەمینا
تۆماری شانزە ساڵی ژیانی خۆشەویستیم
ئاواتی پڕ لە تاسەی دەروون و گیانی برسیم
بە جارێ نایە چاڵی ژیانی پڕ سزاوە
کە شەوقی چەندە گەنجی هەژاری تیا ڕزاوە
لە تەک هەموو عەزاب و ژیانی بێ هیوادا
ئەم ڕەنجی ساڵەهایەم، کە گشتی چوو بە بادا
لەتەک ئەمانەشا من، هەرچەندە تێگەییشتووم
کە دووی خەیاڵی دووری، پەری نیگارێ کەوتووم
لە کانی قووڵی دڵما کە بۆتە گۆڕی ئاوات
ڕژاوە نەقشی باڵای بڵندی ئاڵ و واڵات