مەستیی ڕاستی

از کتاب:
گوناهـ
اثر:
علی حسنیانی (1939-1992)
 1 دقیقه  1758 مشاهده
مەستیی ڕاستی
با صدای: عەلی حەسەنیانی
مەستیی ڕاستی
با صدای: سەید خالد ئیمامی
مەی زۆر و زەوەندە وەرە گەر بادەپەرەستی
مەیلانە جمەی دێ وەرە تۆش فێر ببە مەستی
مەستی ئەمەیە تووڕی بدەی بیری ژیانت
جا هێندە بنۆشی نەتوانی کە هەڵەستی
بۆ چۆرە شەڕابێ مەگەڕێ دەرکە بە دەرکە
مەیگێڕێ وەبینە بنێ پەنجانی لە دەستی
بڕوانە بزە و ڕەوت و وتە و ڕوانینی مەیگێڕ
چاوت بکەوە، ورد بەوە جا هەست بکە هەستی
داوێنی لە دەس بەرمەدە و خۆتی فیدا کە
تا ڕادەیەکی بادە دەگاتە بنی خەستی
ئەستێرە وەلانێ دەخۆشێ ون دەبێ دەڕوا
سەد خۆزگە بە وانەی کە دەبن مەستی ئەلەستی
مەستانە بژی، لێرە هەموو مەستن و سەرخۆش
بێ بادە مەڕۆ چونکە لە هەورازێ دەوەستی
گوێ بگرە لە هاوار و لە هووهوو و لە هەوهەو
دەس هەڵگرە بەسیێتی ئیدی مەستیی بەقەستی