سروود بۆ قوتابیی مناڵ

از کتاب:
دیوانی پیرەمێرد
اثر:
پیرمرد (1867-1950)
 1 دقیقه  830 مشاهده
چەند خۆشە هەستانی دەمی بەیانیان
بۆ ڕۆحی ساف نوور ئەبارێ لە ئاسمان
لە جێ هەستام جریوەی چۆلەکە هات
چاوم شت و جلم گۆڕی، ڕۆژ هەڵات
چام خواردەوە، جانتام گرت بە دەستەوە
گەیمە مەکتەب چوومە سنفی دەرسەوە
شوکر چاک بوو بە دەرسما گەیشتم
چونکە زوو هەڵسابووم زوو تێ گەیشتم
بۆیە حەز لە خوێندن و مەکتەب ئەکەم
بە خوێندن ئاوا ئەبێ وڵاتەکەم