دیدە بێ خەوان

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  595 مشاهده
دیدە بێ خەوان ...
هام دەنگی ناڵەی، دیدە بێ خەوان
کەس بێدار نیەن جە نیمە شەوان
مەربادی شەوخێز، یا تافی ڕەوان
یەکێ جە ئەوان منەنان هاڵا
پەیوەستەن ناڵەم هەم شەو وە باڵا
غەیر جە بادی سوب تافی وەش نەفەس
نمەگنۆم وە گۆش سەدای دەنگی کەس
ئومێد هەن بە تۆ یا شای ساحێب نەرد
یا هامڕاز، یا مەرگ، یاخۆ دەوای دەرد