دیدەم پەیامێ

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  741 مشاهده
دیدەم پەیامێ ...
چێش مەبۆ دیدەم جارێ پەیامێ؟
یا نام و نیشان دوعا و سڵامێ
یا تایێ جە زوڵف خەیاتەی خامێ
یا زەڕیۆ مەیلت بکیانە پەرێم
نەبا چوون قەقنەس ئایر بشۆ لێم
وەرنە بە ئایر گڕ سۆزانەوە
یاها وێل بیان وە هۆزانەوە