دەوای زەعفی دڵ

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  606 مشاهده
دەوای زەعفی دڵ ...
حەکیم نمانا، دەوای زەعفی دڵ
ڕێزەی قەند بۆس خونچەی دەهەن گوڵ
سایەی پەروەردەی زوڵف بۆ سونبوڵ
جورعەی جە شەربەت مینای مەستی یار
قەترەی جە عەرەق، گوڵی فام ڕوخسار
عەننابی لەبان، شەربەتی لیمۆش
بە شەمعی دیدار باوەری بە جۆش
بە گەرمی ئەو شەمع بەیان نە قەوام
هەم دەفعی زەعفەن، هەم دەوای سەرسام
ماهیی سەقەنقور، سیم ساق ساف
میسقاڵێ جە موشک ئاهووی خوتەن ناف
پەی دەردەداران هەر ئێدەن عیلاج
چووب چینینەن پەی سەردی میزاج
نوسخەی ئەی دەوا پەرێ ڕۆزگار
نیگاش بداران هەم دڵ، هەم دڵدار