دڵە بەشقی حەق مەبە سەرگەردان

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  635 مشاهده
دڵە بەشقی حەق مەبە سەرگەردان
مەشۆ نە جامەی گرۆی بێ دەردان
بێ دەردان داران دڵێ وێنەی سەنگ
بە هیچ خاس و گەست، نمەیان وە تەنگ
نە پەروای نەدین، دڵبەر شانەن
نە سەودای کەسێ نە سەرشانەن
شەوان تا بە ڕۆ، ڕۆوان تا بە شەو
هیچ نمەزانان غەیر جە خورد و خەو
بێزار بە جە دین ئەو ناجەستانە
ئەو دڵ سەنگانە، بێ دەرد خەستانە
با مودام جە دوود دەروونت پەڕ بۆ
لێوت جە شەربەت شەوناڵین تەڕ بۆ