دڵە بەزەیش ئاما بە وێشدا

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  552 مشاهده
دڵە بەزەیش ئاما بە وێشدا
شەوان مەناڵۆ چوون نەی نە جێشدا
وەڵڵا حەقش هەن سەخت جەفاش بەردەن
بە جەفا چەند ساڵ، وەفاش پەروەردەن
دوور کەفتەن جە زێد قەومان و خوێشان
تا مەگەر جارێ نازش بکێشان
ئاخر نازش کەرد جەلای نازارش
نازش بێ بەر بی، چۆن بۆ قەرارش؟
با ناڵەش بەرز بۆ، ڕەنج بێ بەر بیەن
بێ قەدر و قیمەت دەربەدەر بیەن