چراغم جیا

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  604 مشاهده
چراغم جیا ...
هەر کەسێ کەردش تۆ جە من جیا
نائومێد نیشۆ وە بەختی سیا
زیانش چێش بی ئەر من تۆم بدیا؟
هەر کۆس کەوتەبان کۆس وە کۆسەوە
ئەڵڵا دۆس پێکان وە کەڵپۆسەوە
ئەر لادێ باڵات نەوینوو بە چەم
مەشۆ، نە مەزهەب مەسیحای مەریەم
هەر کۆس کەوتەبان کەردشان کارێ
نەوینوو باڵات وە سەد ڕۆ جارێ