وەفا وەک میهری مەهڕوویان نەماوە

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 1 دقیقه  776 مشاهده
وەفا وەک میهری مەهڕوویان نەماوە
سەفا وەک سۆزی بێ پایان نەماوە
لە یەک پچڕاوە زەنجیری مەواسیق
عوهوود و وەعدە و پەیمان نەماوە
درۆ سەرمایەیە بۆ ناکەس و کەس
مَعاذاللهعربی مەگەر ئیمان نەماوە
ئومێدی ڕۆژی وەسڵە هێندە تاریک
کە تاریکەی شەوی هیجران نەماوە
لە دڵدا لەشکەری غەم دابەزیوە
کە جێ بۆ خێوەتی سوڵتان نەماوە
تەمی غەم دەشتی سینەی چەشنێ داگرت
کە باسی ڕوومەتی جانان نەماوە
بە ئەم دەردە گەیشت عومرم بە ئاخر
مەجاڵی خواردنی دەرمان نەماوە
مەگەر کیشتم بە ناری هیجرەکەت سووت
کەوا باسی خەلە و خەرمان نەماوە
بە مەحروومی وەها مەشهوورە تاهیرتخلص
کە ناوی پڕ غەمی حیرمان نەماوە