وەفا وەک میهری مەهڕوویان نەماوە

لە کتێبی:
هەوارگەی دڵان
بەرهەمی:
سەید تاهیر هاشمی (1915-1991)
 1 خولەک  814 بینین
وەفا وەک میهری مەهڕوویان نەماوە
سەفا وەک سۆزی بێ پایان نەماوە
لە یەک پچڕاوە زەنجیری مەواسیق
عوهوود و وەعدە و پەیمان نەماوە
درۆ سەرمایەیە بۆ ناکەس و کەس
مَعاذاللهعەرەبی مەگەر ئیمان نەماوە
ئومێدی ڕۆژی وەسڵە هێندە تاریک
کە تاریکەی شەوی هیجران نەماوە
لە دڵدا لەشکەری غەم دابەزیوە
کە جێ بۆ خێوەتی سوڵتان نەماوە
تەمی غەم دەشتی سینەی چەشنێ داگرت
کە باسی ڕوومەتی جانان نەماوە
بە ئەم دەردە گەیشت عومرم بە ئاخر
مەجاڵی خواردنی دەرمان نەماوە
مەگەر کیشتم بە ناری هیجرەکەت سووت
کەوا باسی خەلە و خەرمان نەماوە
بە مەحروومی وەها مەشهوورە تاهیرناسناوی ئەدەبی
کە ناوی پڕ غەمی حیرمان نەماوە