ئەی مەهبەتی ئەنواری جەماڵی و جەلالی

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  801 مشاهده
ئەی مەهبەتی ئەنواری جەماڵی و جەلالی
تۆ بەحری عولوومی لەدونیت قالی و حالی
پەنهانە لە ورشەی دووڕەڕت نسووریمتن نامشخص دوراری
بێ نرخە لە پرشەی گوهەرت سەوئی لوئالی
بۆ ئەهلی کەماڵات و توقا داغی غوڵامیت
ڕوتبە و دەرەجات و عیزەم و مەجد و مەعالی
هەم فانیی فیللایی و هەم باقییی بیللا
بێ فەسڵ و قەتیعەت لە کەفت کەئسی ویساڵی
ڕێزەخۆری خوانت هەموو ئەربابی تەسەووف
جاڕووکەشی دەرگات هەموو ئەعیانی مەقالی
غەوساعلام و سەر و سالاری سپای هۆزی ویلایەت
باز ئەشهەبی سەردەستی زهووراتی جەماڵی
تۆ شەمسی تەجەللای کەرەم و پاک دەروونان
بۆ جیلوەیی ئەنواری ئەتۆ جوملە مەجالی
غەوسی سەقەلەینیی و نەتیجەی حەسەنەینی
بۆ تۆ نییە ئەی قوتبی جیهان سانی و تالی
وەک عیسیی مەریەماعلام نەفەسی پاک و نەفیست
گیانبەخشە بە ئێسقانی ڕزاو، جوسسەییمتن نامشخص باڵی
ئیحیایە لە شێوەت سونەن و شەرعی محەممەد
پەیدایە لە کەردەت ڕەوشی سەحبی و ئالی
جێی ئەهلی ویلایەت کە مەقاماتی عولایە
مازالَعربی مەقامت لە مەقامی هەموو عالی
مەستی مەی تەوحیدی دڵت عەرشی خودایە
شایانی ئەتۆیە کە ئەڵێی ساقی ملالی
قوربانی زڕەی باڵی ئەتۆم باز الأشهَبعربی
شایانی قەدی تۆیە ڕیدای غەوسی میسالی
پێت نا لە سەر ئەعناقی کەریمانی جەوانمەرد
تا ناتە سەرت تاجی دڵارایی کەمالی
تۆ بەدری و جەمعی شورەفا میسلی هەسێرە
تۆ سەدری و ڕەهتی عوزەما عەینی مەوالی
تاهیرتخلص سەگی تۆیە نییەتی خەوفی موفەتتێن
هاوارە دەسا ئەی بطَلي عِند قتاليعربی