هاودەمی تاقەدڵی بێ لوتفی تۆ تەنیامە شەو

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 1 دقیقه  684 مشاهده
هاودەمی تاقەدڵی بێ لوتفی تۆ تەنیامە شەو
جووتی ڕازی سینەکەی سەفوەت لە دەس سەنیامە شەو
پەردەکەی سەتتاری عەیب و عاری دەردی میحنەتە
جێی هەناسە و ئاهـ و فرمێسک و هەلا و هوریامە شەو
هاوزمانی دەرد و داخی ڕۆژی هیجری دڵبەرە
پێخەفی ئەندامەکەی بێ لایەن و بێ لامە شەو
بۆ حوسوڵی خەڵوەتی ئونسی خەیاڵێکی مودام
مەبدەئی داغ و سووەیدا مەقسەدی سەودامە شەو
تا بە سیڕڕی پێچی زوڵفی ئەو نیگارەم کا ئەمین
ڕەهنەمای ڕێگەی حەقیقەت موڕشیدی بێ تامە شەو
چاوی ئەستێرە کلا نابێ ویساڵی موشکڵە
گیری دەس پەردەی ڕەقیب وەک یاری مەهـ ئاسامە شەو
گەر دزی غەم بێتە سەر ماڵی دڵت تاهیرتخلص چ باک
چونکە کێشکچی بەڕێز و حازر و وریامە شەو