تاقەجار

از کتاب:
مێرگی زام مێرگی هەتاو
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  630 مشاهده
ئەو سەرنجەی گرتتە چاوم
هێندەی نەبرد، وا هەستم کرد:
چاوانم بوون
بە دوو زنەی گوڵ و شیعر و
لە بناری نێو چاوانما هەڵ ئەقوڵێن.
ئەو دەستەی خستتە دەستمەوە
هێندەی نەبرد وا هەستم کرد
دەستەکانم
بوون بە شەقامی تریفە و
مەم و زیناعلامی پێدا ئەڕۆن.
بۆ تاقە ماچی خوداییاعلامش
من چی بڵێم؟!
هەتا ئێستەیش وا هەست ئەکەم
هەر ئەوجارە
تاقە جار بوو
لە توانەوەی ئەو ماچەدا
من کێوی تووراعلام و
من مووسااعلام و
خودام دیوە!