مایلە وەک سەری زوڵفت سەری من بۆ بەری پا

از کتاب:
دیوانی سالم
اثر:
سالم (1800-1866)
 1 دقیقه  1417 مشاهده
مایلە وەک سەری زوڵفت سەری من بۆ بەری پا
بە جەفا مەیخەرە لا، سا سەنەما تۆ بی خودا
زێوەری حوسنی دڵارامە سەوادی خەمی زوڵف
نانوێنی کە نەبێ زوڵمەتی شەو شەوقی چرا
عوزری مەسمووعە عەیادەت نییە گەر عادەتی ئەو
پێی نیگارینی لە بەندایە بە زنجیری حەیا
عوجبە ئاهیستەخەرامی بەتەرەف ئێمەوە یا
بارە بۆ پەنجەیی پێی نازکی تۆ ڕەنگی حەنا
بووە ئەزبەس کە نەزارم لە فیراقی مەهی ڕووت
وەکوو ئەبرۆیی هیلالت قەدم ئەنگوشتنوما
میهری جانانە هووەیدایە لەسەر خاکی لەحد
لە موقابیل دڵی سالمتخلص دەڕوێ میهری گیا