بیان شفاعت سایر انبیا و رسولان بنی اسرائیل

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 1 دقیقه  225 مشاهده
دمای شەفاعەت نەبیی هودا
سائر ڕوسول گرۆی ئەنبیا
هەر یەک نە حوزوور زات بێ ئەندێش
مەکەن شەفاعەی ئوممەتان وێش
«كلاًعربی» ڕجاشان دەرحەق بە موئمین
مەقبووڵەن جە باب موعەللای موعین
«كلاًعربی» جە دەرگای زات «ذوالجلالعربی»
بە عەفوی ئوممەت کول مەبان خۆشحاڵ
ئەمما مونکیران کوتوب سەماوی
با موعانیدان «رسول اللهعربی»ی
چەنی ئەو گرۆی نە سینف جاهیل
پەرستش کەردن مەعبوودەی باتیل
«حسب الوظيفهعربی»ی «شديد العقابعربی»
موئەببەد مەبان جە کوورەی عەزاب