ای شاە دستگیر

لە کتێبی:
دیوانی شێخ نووری
بەرهەمی:
شێخ نووری شێخ ساڵح (1896-1958)
 1 خولەک  554 بینین
ای شاە دستگیر تو دست مرا بگیر
بنگر بە حال «نووریناسناوی ئەدەبی» بیچارەی فقیر
بی بال و پر فتادە، پریشان ز درد و غم
پا بستە ھمچو بلبلی اندر قفس اسیر
چون مرغ سر بریدە تپیدە بە خون خویش
گریان ز تاب محنت و نالان بە زخم تیر
آوردە رو بە درگە والای این وزیر
می گوید این ترانەی دلسوز و دلپذیر
ای شاە دستگیر تو دست مرا بگیر
دست مرا بگیر کە ھستی تو دستگیر