ساقی بە عەشقی بەرزی خاکەکەم

لە کتێبی:
دیوانی پیرەمێرد
بەرهەمی:
پیرەمێرد (1867-1950)
 1 خولەک  1177 بینین
ساقی بە عەشقی بەرزی خاکەکەم
بە یادی قەومی دڵ غەمناکەکەم
بۆم پڕ کە جامی مەی با دڵ خۆش بێ
کەڵکەڵە و سەودای سەر فەرامۆش بێ
توخوا سا «ڕەشۆڵکەس» تۆش قەتارەکەت
سەدای سوب سەحەر پای کۆسارەکەت
بەڵکوو بێنە جۆش نەوجوانانمان
تێکۆشن بە عیلم بۆ خان و مانمان