لەیلێ کەوتوون دا

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  212 بینین
لەیلێ کەوتوون دا .. لەیلێ کەوتوون دا ..
دەست ئاوەرد وە زوڵف تاتای کەوتوون دا ..
تەرتیب دا وە تیپ زەنگی قوشوون دا
فەتوای چین پەی چین وە شەبەیخوون دا
پێشانیش ڕشتەی زات بێچوون دا
حاجیبەین تەقلید قەوس گەردوون دا
موژەی مەست سەم ئالوودەی هوون دا
فەرهاد فەنا کەرد کرندەقی نائاشکرا وە توون دا
ئاشووب فیتنەی ناز وە عویوون دا
نەوفەل مەسمووم کەرد، نەجد وە مەجنوون دا
قوتووی لەعل فەم مەملووی مەعجوون دا
ڕۆح مەدۆ بە جیسم مەردەی مەدفوون دا
لەهجەی نوتقش کەسب سەحرای فونوون دا
چەند سەنعان چون قەیس بەستەی هاموون دا
بینی شەمس ساف تەڵای مەکنوون دا
ڕەونەق نومای جام گۆنای گوڵگوون دا
گەردەن میل یەخ بەستەی گەردوون دا
ڕایحەی زنجش عەنبەر نموون دا
بەرق بەی چون دوڕ دەریای جەیحوون دا
شێوەی لەعل تاج شای فەرەیدوون دا
نافەی عەترئامێز وە میسک مەزموون دا
شەمیمش وە عیشق عیللەی جونوون دا
قیام دا وە قەد حەشر فونوون دا
خەرام وە خەراج ڕوبع مەسکوون دا
ناز وە نەزاکەت، لەنج وە قانوون دا
بە «فەقێناسناوی ئەدەبی» ئیدراک تەبع مەوزوون دا