این راز تنگ نیاز از ... حسین قولی والی گفته

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  204 بینین
بەزم سوروورەن .. بەزم سوروورەن ..
های بادەی فەیلی بەزم سوروورەن ..
های ئاهەنگ عەیش ڕۆح نە حوزوورەن
های غوڵام خۆشنوود، خواجە مەسروورەن
های مەحفەل ئارای کاوس تەلعەتەن
های شادیی دەماغ بەزم عوشرەتەن
های سەهم سەرتیپ بەهرام سەولەتەن
های والیی فەیلی فەخر میللەتەن
نە بەخشای درهەم حاتەم دەستوورەن
های غوڵام خۆشنوود، خواجە مەسروورەن
شوعلێ جە دیدەن «فی البيت العتيقعەرەبی»
ئاب حەیاتش عەدوو کەرد غەریق
سەیف سیفاتش چون سەهم عەمیق
خەجڵەت دا بە ڕۆم، حەسرەت بە نامیق
های نەشئەی بادەی ئاشووب شوورەن
های غوڵام خۆشنوود، خواجە مەسروورەن
نگین عەدڵش فەخر دیوانەن
ئەرەستوو نە فیکر بیکرش حەیرانەن
شابازەن مەرکەز عەدڵش شیروانەن
کەڵوڕ خاکسار گۆشەی هەیوانەن
ئەسڵش کورندەقی نائاشکرا بە لوڕ مەشهوورەن
های غوڵام خۆشنوود، خواجە مەسروورەن
جە مەڵەکشاهی حەددش کەڵانن
بەدرە، چەرداوڕ، بوولی و شیروانەن
سەیفی و ئەرکەواز، کورد و شوانەن
خەزڵ و شا نەخچیر بەرکۆ، هژدانەن
مهدی دیو لای بختش نزورندەقی نائاشکرا
های غوڵام خۆشنوود، خواجە مەسروورەن
های خۆشیی مەیدان، های دەنگ سازش
های شکار کەبک شریخەی بازش
های دەنگ دەهۆڵ تەنگ نیازش
های ئەنواع مەوج فەوج سەربازش
تەقەی تەپڵی باز شۆر شەیپوورەن
های غوڵام خۆشنوود، خواجە مەسروورەن
چەنی غوڵامان حەبەش و زەنگی
سەرمەستان حەرب داوخواز جەنگی
یەکسەر موسەللەح پەی وەقت تەنگی
مولەببەس وە بەرگ دێبای فەرەنگی
هەر کەسێ مەردەن ئەی جاش زەروورەن
های غوڵام خۆشنوود، خواجە مەسروورەن
نادر ئەساسەن، خوسرەو بونیادەن
فەیلی مەقامەن، والی نەژادەن
جە مەردان هەر کەس مەردیش جە یادەن
ئەسباب مەردی نەی جا ئامادەن
فەقێناسناوی ئەدەبی مەیل دڵ والییش مەنزوورەن
های غوڵام خۆشنوود، خواجە مەسروورەن