ایضا تشکی به حضور حضرت غوث الاعظم است

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  248 بینین
غەوس گەیلانی .. غەوس گەیلانی ..
قوتب هەر تەریق غەوس گەیلانی
تاج عاریفین، بەحر مەعانی
عیسەوی ئەنفاس مووسای عیمرانی
مەقەڕڕ و مەرکەز دائیرەی دەوران
تەییار قودسی ئەقدەم جە ئەقران
نەتیجەی سەیید قورەیشی نەسەب
ڕەهنومای حەقیق «محیی الدینکەس» لەقەب
حوججەت حەققەن جە ئایەی قەدیم
پەرێ ئەولیا نییەن عیجز و بیم
چون جەددت حەبیب زات ئیلاهەن
شافیی موزنیبان پشت و پەناهەن
دەستم دامانت سوڵتان ئەقتاب
نیسیانم نەکەی نە «يوم الحسابعەرەبی»
نە حین حوزوور «ختم المرسلينعەرەبی»
بکەر شەفاعەت کەلب کەمتەرین
جە قاپیی ئەعلات ئێدمەن مەتلووب
بە کەمترین کەلب عالیت بام مەحسووب
دەمێوەن جە دەرد سەدەمەی دنیا
دەورم دا بێ سوود عومرم کەرد تەبا
ئیستە دڵ مەئیووس هەر عەمرو زەیدەن
ئەعزام نە زەنجیر مەسائیب قەیدەن
هەم نەجاتم دەر جەی بەند بەڵا
هەم مەحسووبم کەر بە کەلب دەرگا
نیاز «فەقێناسناوی ئەدەبی» ئێدەن جە دەرگات
نە بورج دارەین بدەریش نەجات