ایضا در بغداد

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  183 بینین
هەور بەخت سیان، هەور بەخت سیان ..
«بتأريخ أركعەرەبی» هەور بەخت سیان
نووح هۆش عەین تۆفان کەرد عەیان
عەقڵت کەشتیی دڵ وە غەم کەرد ئیحسان
جە بورهان عەقڵ پۆسە مەعلوومەن
عەجووزەی شادی جە تۆش مەعدوومەن
مر ماست سوقاتدەقی نائاشکرا شادیش کەم وەردەن
کۆی غەم مەحفووزەن، شادیش گوم کەردەن
بە چەرخ واپۆڕ گەردوون هەوا
موهەندیس دەهر دڵ کەرد بێ بەقا
یوونس تالیع جە ماهی یاسەن
خزر عەیش نە بێخ بەحر ئیلیاسەن
غەوواسان فیکر یەکسەر غووتە بەست
لوولووی وەشیی شەوق ناوەردن بە دەست
فەیرۆزەی ئارام، مەرجان شادی
واستشان جە ڕۆح خانە ئابادی
نەوساوە جەرەس نەنگم زڕیاوە
جە کوورەی ئەندۆهـ دوودم خێزیاوە
سیمای دەروونم سیای موشتاقەن
بێ شک تەن بێشک تڵف فیراقەن
سا تار ئەلەم، سەمتوور مەینەت
مەجزووبەن «فەقێناسناوی ئەدەبی» پێش مەدەن ئولفەت