گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 69 ئەنجام
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
بسم الله الرحمن الرحیم
بە نام بێ چوون، پادشای ئەکبەر قەدیم قادر، حەیی تەوانگەر بە نام بێ چوون فەرد «ذ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
گفتار در بیان نور حضرت فخر کائنات ﷺ و خلقت بهشت و دوزخ گوید
سا چوون ڕۆی ئەزەڵ بینای بێ ئەندێش زات بێ زەواڵ قەدیم وێش بە وێش نە خاک، نە زەمین...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
در بیان اوصاف بهشت و اهل بهشتی و چگونگی آن
جە شەش دانگ نوور موستەفای سەروەر یەک دانگ جیا کەرد دانای دادگەر کەردش وە بەهەشت ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
در بیان دوزخ و اهل دوزخی
پادشای قەههار دارای بێ ئەندێش دووزەخ دروست کەرد جە ڕووی قەهر وێش هەفت تەبەق تە...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
در بحث عالم ارواح و سوال و جواب حق سبحانه و تعالی با ایشان گوید
دارای جەهاندار سەتتار مەعبوود خالق مەخلووق «واجب الوجود» مەیل کەرد بسازۆ دنیای پ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
گفتار در بیان خلقت دنیا و پرداختن زمین و خلقت جان و زریتهای اوست
ئوستاد سانع کولل مەسنووعات ئیجاد کونەندەی جوملەی مەوجوودات مێعمار تەڕدەست، ڕەنگ ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
گفتار در بیان خلقت جان و زریت بن جانی و ابلیس گوید
جەو دما جە نۆ جەهاندار فەرد جانش جە کوورەی ئایر خێلقەت کەرد هام جفتێ جە نار کەرد...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
در باب خلقت آدم علیه السلام و واقعات او گوید
کارساز کاران دەهندەی بێ باک مەیل کەرد ئادەمی بسازۆ جە خاک ببۆ وە بابای ئەنبیاهان...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
زاری کردن آدم و حوا در فراق یکدیگر و مناجات کردن آدم و مژده آوردن جبرئیل
تا ئاخر ئادەم کەردش موناجات لاڵا وە دەرگای «قاضي الحاجات» واتش یا ڕەبی من گوناهب...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
ملاقات حضرت آدم با حوا در کوه عرفات به میل حضرت عزت
حوا چوون زووتەر ئادەم دی وە چەم یەکسەر دا وە باد کۆی خەرمان خەم نە پەنای یەک کۆ،...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
آمدن جبرئیل به نزد حضرت آدم و ساختن مسجد «بيت المعمور» و مراجعت آدم و حوا به سراندیب
یانی وە سەحرای مەککەی موبارەک کەردشان ئەسباب تەهیە و تەدارەک جبرەئیل نەزەر مەکەر...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
در بیان کسب فلاحی و بزر پاشیدن حضرت آدم (ع)
یەک ڕۆ سوبح زوود جەناب ئادەم بابای سەبوک ڕۆح، موبارەک قەدەم جە دمای تاعەت یەکتای...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
در بیان بسیار اولاد بودن آدم و فرقه فرقه شدن و فوت حضرت آدم
یاوا چهل هەزار بە بێ زیاد و کەم نەبیرە و فەرزەند، ئەولاد ئادەم وێش هەم هەزار ساڵ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
در بیان نسب فخر کائنات ﷺ و خلاصة موجودات
چوون نوور حەزرەت شای ئەعلا ڕەقەم بەرشی جە بەهەشت یاوا وە ئادەم جە ئادەم و شیس ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
میرزا عەبدولقادری پاوەییروضة الصفا
در بیان حضرت نوح با قوم و واقعه‌ی طوفان و کشتی ساختن او
قەوڵ «الخناس» گێرتشان نە گۆش نەفع وەعز نووح کەردن فەرامۆش خسووس دوو نەفەر فەرزەن...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی