خودا مەمهێڵە بۆ وەخت و زەمانێ

از کتاب:
دیوانی شێخ نووری
اثر:
شیخ نوری شیخ صالح (1896-1958)
 1 دقیقه  385 مشاهده
خودا مەمهێڵە بۆ وەخت و زەمانێ
لەسەر دڵ ببمە بارێکی گرانێ
دەسم بگرە بڕۆم با من نەبینم
دەسم بگرێ یەکێ بۆ پەلکە نانێ