خۆزگەم بەوە، بێ وەجاخە ئەولادی نییە

از کتاب:
دیوانی شێخ نووری
اثر:
شیخ نوری شیخ صالح (1896-1958)
 1 دقیقه  408 مشاهده
خۆزگەم بەوە، بێ وەجاخە ئەولادی نییە
هەرگیز لە زەمانە داد و بێ دادی نییە
هەر ئەو خەفەتەی هەیە وەجاخی کوێرە
بێجگە لەمە، داخ و فەریادی نییە