بەهار

از کتاب:
دیوانی شێخ نووری
اثر:
شیخ نوری شیخ صالح (1896-1958)
 1 دقیقه  778 مشاهده
بەهارە دڵ هەوەسی گەردشی گوڵستانە
چەمەن سروور و فەرەح بەخشی بەزمی مەستانە
پیاڵە ڕەنگی نەدارایی بە ئاوا دا
سروور و بەزمی چەمەن، نەقدی تەنگ دەستانە
بیساتی دەشت، مەقامی سروورخواهانە
هەوای باغ، مورادی هەوا پەرستانە
لە سوبحی تازە بەهارا، چەمەن ئەوەی خۆشە
کە ئاخری نەفەسی، عومری پیری زستانە