بۆ تەئریخی وەفاتی قادر ئاغا

از کتاب:
دیوانی شێخ نووری
اثر:
شیخ نوری شیخ صالح (1896-1958)
 1 دقیقه  562 مشاهده
کۆچی قادر بۆ جیهانێ ماتەم و ڕەنجوورییە
پڕ لە ئێش و سوێی برین و شیوەنی مەجوورییە
لەفز و ماعنای شیعرەکانم شین و ئازاری دڵە
ساڵی مەرگی بۆیە «شیعری ناتەوانای نووریتخلصیە»