دەستێ وەکوو دەستی من کە ساغر بگرێ

از کتاب:
دیوانی شێخ نووری
اثر:
شیخ نوری شیخ صالح (1896-1958)
 1 دقیقه  679 مشاهده
دەستێ وەکوو دەستی من کە ساغر بگرێ
حەیفە لە شەرابی ناب کەمتر بگرێ
تۆ سۆفی وشکی و منیش فاسقی تەڕ
نەمبیستووە داری تەڕ کە ئاگر بگرێ