قیبلەم خاڵ تۆم

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 2 دقیقه  794 مشاهده
قیبلەم خاڵ تۆم، قیبلەم خاڵ تۆم
بە قورئان قەسەم کوشتەی خاڵ تۆ
زامدار خەستەی پای دەسماڵ تۆم
سەرعی، شەیدای دەست لال باڵ تۆم
پێکیای پەیکان موژەی سیای تۆم
بێ هۆش و خامۆش وەلای دیای تۆم
جە رۆ بێ خۆراک شەو بێ خاو تۆم
ئەر موسۆڵمانی، دڵ کەواو تۆم
ئەگەر حاڵ زانی، من ب ێ حاڵ تۆم
سەنعانم ئازیز، دین بە تاڵ تۆم
شێتم هەم شەیدای یەخەی واز تۆم
فیدای ئەگریجەی مێقراز گاز تۆم
قەیس ئەراگێڵ دیدە ی مەست تۆم
مەحبووس دوساخ هەم پابەست تۆم
بەهرام! تا وەحشر نمەدپۆش تۆم
قوربان! من غوڵام حەڵقەگۆش تۆم
فەرهادشخصێ کۆکەن، جەفابەردەی تۆم
عاڵەم مزانۆ وێڵ و هەردەی تۆم
کەسم نەمەردەن عازیەت بار تۆم
دووروا دوور جە تۆ گرفتار تۆم
جەفای بێ سفات ئازیز تا وەکەی؟
بۆی سەردی وەفات ئازیز تا وەکەی؟
تاکەی ڕۆخسارم زەرد بۆ وێنەی بەی
تاکەی هەناسەم بەیۆ پەیاپەی
تاکەی چۆن مەجنوونشخص لونگ خەم پۆشم
تاکەی چون کوورەی ئاهیر بجۆشم
تاکەی لەیلەکەم بەرگم پەڵاس بۆ
تاکەی تەن ڕێزە ڕێزەی ئەڵماس بۆ
تاکەی هێجرانت بەی تەور جاری بۆ
تاکەی خەدەنگت نە دڵ کاری بۆ
تاکەی بەرگەکەم قەڵاخی پۆش بۆ
تاکەی عەیش و نۆش جەلام خامۆش بۆ
ئەر مروەتت هەن وەسەن کافیەن
چینە زیاتەر بێ ئێنسافیەن
وەسەن، کافیەن سەوڵ سایەدار
رەحمێ کەر وەحاڵ ئی بەندەی هەژار
تاکەی جە زوان لاڵ بۆ پەی حاڵت؟
رەحمێ وەجەستەی سفتەی ئەوداڵت
هەی زەڕڕەی سفتەی لێوە بمانۆ
مەشهوور بۆ نەعام گشت عاڵەم زانۆ
گشت عاڵەم زانۆ زەدەی شەست تۆم
قاتڵ! من مەقتووڵ دیدەی مەست تۆم
مۆهرەن وەسەلام «ئەحمەدتخلص » داخ نە دڵ
ئازیز! سامازە داخ بەرۆ وە گڵ