بیرەوەری

از کتاب:
ئاوێنە بچکۆلەکان
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  526 مشاهده
لە بیرم دێ
بۆ یەکەم جار
سەربان و چیغ و کچێک و مانگەشەوێ
شەمامەی خاڵ خاڵی بەهرە و
شیعریان دامێ
بانگی شێوان
پەیژە بردمیە لای سەربان
سەربان بردمیە لای هاوین
هاوین چیغێکی بۆ گێڕاین
چیغیش مانگی تیا دابەزی
مانگیش لەسەر بەستەکەنوێن
چرای چاوی خۆی بۆ داناین
لە چیغی دراوسێشەوە
کچێکی جوان، دەس خەناوی
دوو سێ ناوساجی بۆ هێناین!.