ئینجانە

از کتاب:
ئاوێنە بچکۆلەکان
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  484 مشاهده
چاوت، ئاو و
دەستەکانت «با» و، ئەوینت
تۆوی گوڵی هۆنراوەمە.
ئەی کچەکە!
ئەوەی هەمە و بۆم هێناوی و
لەبەر دەمتا ڕامگرتووە:
تاقە ئینجانەکەی «سەر»مە!.