سوار

از کتاب:
ئاوێنە بچکۆلەکان
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  391 مشاهده
ئەو وەختەی هەرەس کپ بۆوە
بەفر چۆوە
لە دۆڵەکەدا سوارەکە و ئەسپە ڕەشی
نەورۆزی پاریان دۆزیەوە
سوار وەکوو خۆی
قیت دانیشتوو
سمێڵی ڕەش، سەروکڵاو، فەقیانەکەی
دەستی تووکن جڵەو گرتوو
ئەسپ وەک خۆی
یاڵی بژی، کەفەڵی پان، زین، ئاوزەنگی
بەڵام نە ئەو ئەیحیلان و
نە ئەمیشیان هۆبەهۆی بوو!