نەهێنی

از کتاب:
ئاوێنە بچکۆلەکان
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  417 مشاهده
«تۆو»ی گوڵێکم خستە ژێر
سانسۆری هەردوو چاومەوە
ویستم لە نهێنیی بوون و
یەکەم سەرهەڵدانی بگەم.
بەجێم نەهێشت
بەڵام شەوێک نازانم چۆن وەنەوزم دا!
کەچی ئەو لەو وەنەوزەدا
نەهێنییەکەی سەریهەڵدا.