ئاشنایەتی

از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  567 مشاهده
نەبووم بە ئاشنای درەخت و
باڵندەیەک نەیدوانم
هەتا سەرم نەدایە دەس
هەوری تووڕە و
نەیبارانم!
نەشبووم بە هۆرەی ڕووبار و
شەپۆلیش نەیدوانم
هەتا دڵم نەدایە دەس
خۆشەویستیی هەژاران و
نەیسووتانم!