شای وشە

از کتاب:
کازیوە
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  640 مشاهده
ئەگەر «پرشنگ» بکەیتە بەر
من بە سەریا
«مانگ»ی هەیاسە و پشتێنی «شەپۆل»ێکت
بۆ ئەبەستم.
ئەگەر تاجی گوڵئەستێرەی
هەڵبەستێکم بکەیتە سەر
من ئەبمە شای وشەی جوانی و
لەسەر تەختی هەوری بەر پەلکەزێڕینە
ڕائەوەستم!