عومرێکە بە میزانی ئەدەب توحفە فرۆشم

از کتاب:
دیوانی نالی
اثر:
نالی (1800-1877)
 1 دقیقه  3212 مشاهده
عومرێکە بە میزانی ئەدەب توحفە فرۆشم
زۆرم وت و کەس تێی نەگەیی، ئێستە خەمۆشم
لەو گەردەن و عیقدە کە پڕە گەردەن و گۆشت
بەو پێیە کەنارم کە پڕە دامەن و کۆشم
وەک توڕڕەیی پێچیدەیی تۆ ساغ و شکستەم
وەک نەرگسی نادیدەیی تۆ خۆش و نەخۆشم
سەرخۆشی شەرابی دەمی تۆ بووم و، ئەمێستاش
قوربان، سەری تۆ خۆش، کە نەماوە سەری خۆشم!
شێخی و سەراپا دەڵەک و ڕێوی دەپۆشی
نالیتخلصم و بە ڕووتی لە هەموو دیدە دەپۆشم