بەرگە فریشتە

از کتاب:
بەرهەمی خاوێن
اثر:
علی عارف آقا (1910-1996)
 1 دقیقه  374 مشاهده
ئەگەر بەرگی فریشتەی خوا لەبەر کەی
کڵاوی قوتبی ڕەببانی لەسەر کەی
وەلێ گەر کەوتیتە ناو قەومی ناپاک
ئەبێ خێرا سەری خۆت وا بەدەر کەی