ڕێگای ئومێد

از کتاب:
بەرهەمی خاوێن
اثر:
علی عارف آقا (1910-1996)
 1 دقیقه  365 مشاهده
ڕێگای ئومێد کە سەختە
بەرد و دار و درەختە
بەڵام کە هات و بڕیت
پێشوازیکەرت بەختە