دوو مەیموونی زرنگ و جوان

دوو مەیموونی چێشت لێنەر (وەرگێڕراوی شیعری کامیل گەیلانییە)
از کتاب:
دیوانی بەختیار زێوەر
اثر:
فایق زیور (1908-1952)
 1 دقیقه  525 مشاهده
دوو مەیموونی زرنگ و جوان
باش ڕاهاتبوون بۆ خۆیان
خانوویەکیان بۆ خۆیان کرد
چێشت لێنان فێربوون دەستوبرد
لە ژیانا زۆر وریا بوون
بۆ باربۆی یەک وەک برابوون
ئیشی سەختیان ئاسان ئەکرد
ڕێیان بە گشت هیوا ئەبرد
هێندە یەکتریان خۆش ئەویست
یەک لە یەک هەر چاکەی ئەبیست
یەکێتی هی هەردوو لا بوو
لە پێکەنین ئاشکرا بوو
دڵپاک و دڵداری یەک بوون
هەردوو لە یەک یەکجار مەمنوون
لاسایی ئینسانیان ئەکرد
هەر بە قسە ڕێیان نەبرد